Çiftlik Hayvanları Hızlı Test Kitleri

Rotavırus Ag hızlı Test

Büyükbaş Hayvanlarda bulunan Rotavirüsün tespiti için kullanılan Rotavirüs Ag Hızlı Test kitlerimiz. Veteriner Hekimlerin kullanımına uygun tasarlanmıştır.

Avantajlar

✓ 5 hayvan için uygundur
 Erken ve asemptomatik enfeksiyonların teşhisine yardımcı olur
✓ Doğru ve hızlı sonuçlar
✓ İnvaziv olmayan örnekleme
✓ Kolay prosedür

Kutu İçeriği

✓ Ekstraksiyon solüsyonu
 Test kaseti
 Numune toplama swabı
✓ Kullanım Kılavuzu

Hayvan Sağlığını Önemsiyoruz

Rotavirüs Hızlı Antijen Test Kiti, sığır, koyun, keçi, domuz ve at dışkı örneklerinde rotavirüse özgü antijenlerin hızlı kalitatif tespiti için kullanılan bir lateral akış immünoassaydir.

Rotavirüs yaygın, bulaşıcı ve maliyetli bir enfeksiyondur. Genç, aşılanmamış ve bağışıklık sistemi baskılanmış hayvanlarda rotavirüs enfeksiyonları yüksek düzeyde mortalite ve morbiditeye neden olabilir.

Zamanında teşhis ve tedavi, ciddi hastalıkların ve daha fazla bulaşmanın önlenmesi için kritik öneme sahiptir. Rotavirüs Hızlı Antijen Test Kitimiz, ileriye dönük bulaşmanın önlenmesi ve hızlı destekleyici tedavinin başlatılması için rotavirüs enfeksiyonlarının teşhisinde veterinerlik uzmanlarını desteklemek üzere hızlı, doğru ve uygun maliyetli bir yöntem sağlar.

Sipariş Bilgisi

Katalog No. Ürün İsim Tür Numune Tipi Kutu Test Adet
VVS05 Rotavirüs Ag Hızlı Test Sığır (Bovine)
Keçi (Goat)
Koyun (Sheep)
Domuz (Pig)
At (Horse)
Ga 10 T

Ga: Gaita