Çiftlik Hayvanları Hızlı Test Kitleri

Rotavırus ve C. perfrıngens Ag hızlı Test

Büyükbaş Hayvanlarda bulunan Rotavirüs ve C.perfringens bakterilerinin tespiti için kullanılan Rotavırus and C. perfringens Ag Hızlı Test kitlerimiz. Veteriner Hekimlerin kullanımına uygun tasarlanmıştır.

Avantajlar

 Toplam 5 hayvanın taranması için faydalı bir araç
 Enterotoksemiyi önlemeye yardımcı olur
✓ Tedavi sonrası işlemlere yardımcı olur
✓ Açık ve basit prosedür
✓ Doğru ve hızlı sonuçlar

Kutu İçeriği

✓ Ekstraksiyon solüsyonu
✓ Test kaseti
 Numune toplama swabı
✓ Kullanım Kılavuzu

Hayvan Sağlığını Önemsiyoruz

Rotavirüs ve C. perfringens Hızlı Antijen Test Kiti, sığır, keçi, koyun, domuz ve at dışkı örneklerinde rotavirüs ve Clostridium perfringens’e özgü antijenlerin hızlı kalitatif tespiti için kullanılan bir lateral akış immünoassaydir. Klinik tabloları büyük ölçüde benzer olduğundan, tanıları için genellikle kombinasyon testleri önerilmektedir.

Rotavirüs ve C. perfringens Hızlı Antijen Test Kitimiz, veteriner hekimlere Rotavirüs ve C. perfringens’in ayırıcı tanısında yardımcı olmak için hızlı, doğru ve uygun maliyetli bir yöntem sağlar; bu da daha fazla bulaşmayı önlemeye ve hastalığın yükünü en aza indirmeye yardımcı olabilir.

Sipariş Bilgisi

Katalog No. Ürün İsim Tür Numune Tipi Kutu Test Adet
VVS06 Rotavirus ve C. perfringens Ag Hızlı Test Sığır (Bovine)
Koç (Goat)
Koyun (Sheep)
Domuz (Pig)
At (Horse)
Ga 10 T

Ga: Gaita