Çiftlik Hayvanları Hızlı Test Kitleri

Rotavırus, C. perfrıngens, C.parvum hızlı Test

Rotavirüs, C. perfringens, C.parvum Hızlı Test kitlerimiz, büyükbaş hayvanlarda bulunan Rotavirüs, C. perfringens, C.parvum bakterilerinin teşhisi için kullanılmaktadır. Veteriner Hekimlerin kullanımına uygun tasarlanmıştır.

Avantajlar

✓ Basitleştirilmiş prosedür
✓ Şüpheli enfeksiyonun erken teşhisine yardımcı olur
✓ Güvenilir ve hızlı sonuçlar
✓ Okunması kolay yorumlama
✓ Saha taraması için kullanışlıdır

Kutu İçeriği

✓ Ekstraksiyon solüsyonu
✓ Test kaseti
✓ Numune toplama swabı
✓ Kullanım Kılavuzu

Hayvan Sağlığını Önemsiyoruz

Rotavirüs, C. perfringens, C. parvum Hızlı Antijen Test Kiti, sığır, keçi, koyun, domuz ve at dışkı örneklerinde rotavirüs, Clostridium perfringens ve Clostridium parvum’a özgü antijenlerin hızlı kalitatif tespiti için kullanılan bir lateral akış immünoassaydir. 

Özellikle buzağılarda, ishalli hastalıklar çoğunlukla bu patojenlerden biri veya daha fazlası ile karışık enfeksiyonlardan kaynaklanır.  Bu hastalıkların klinik tabloları birbirini taklit edebildiğinden, bu enfeksiyonların hızlı bir şekilde tespit edilmesi ve ayırt edilmesi, sürüdeki kayıpların önlenmesi için kritik öneme sahiptir.

Rotavirüs, C. perfringens, C. parvum Hızlı Antijen Test Kitimiz, veteriner hekimlere Rotavirüs, C. perfringens ve C. parvum enfeksiyonlarının ayırıcı tanısında yardımcı olmak için hızlı, doğru ve uygun maliyetli bir yöntem sunar; bu da ileriye dönük bulaşmayı ve sürüde daha fazla kaybı önlemeye yardımcı olabilir.

Sipariş Bilgisi

Katalog No. Ürün İsim Tür Numune Tipi Kutu Test Adet
VVS07 Rotavirus, C. perfringens, C.parvum Hızlı Test Sığır(Bovine)
Koyun(Sheep)
Keçi(Goat)
Domuz(Pig)
At (Horse)
Ga 10 T

Ga: Gaita