Veteriner FIA Test Kitleri

CNT-proBNP Rapid Test Kit (FIA)

Bu test kiti, köpek serum veya plazma örneklerinde köpek NT-proBNP’nin kalitatif tespiti için tasarlanmıştır.

Avantajlar

✓  Güvenli ve basit prosedür
✓  Uyarlanabilir arayüz
✓  Kapsamlı sonuçlar
✓  Kullanımı kolay sistem
✓  Son derece hassas ve doğru

Kutu İçeriği

 Ekstraksiyon Tamponu
✓  Test Kaseti
✓  Damlalık
 Örnek Toplama Tüpü
 IC Kart
 Kullanım Talimatı(IFU)

Hayvanlarınızın Sağlığına Önem Veriyoruz

CNT-proBNP Rapid Test Kit (FIA), köpek serum ve plazma örneklerinde CNT-proBNP  seviyelerininin vitro kalitatif tespiti için bir floresan immünolojik testtir.

Kalp kası hücreleri tarafından üretilen pro-hormon, miyokardiyal duvar stresi nedeniyle yükselir.  Kana salındıktan sonra BNP ve NT-proBNP’ye ayrılır. NT-proBNP, daha uzun yarı ömrü ve stabilitesi nedeniyle köpeklerde kalp hastalığını teşhis etmek için bir biyobelirteç olarak daha uygundur. NT-proBNP, kalp boyutu ve sistolik fonksiyon ile korelasyon gösterir ve bu da seviyelerin köpeklerde Mitral Kapak Dejenerasyonu (MMVD) ve Dilate Kardiyomiyopati (DCM) gibi köpeklerde kalp hastalıklarını tespit etmek için kullanılabileceğini düşündürmektedir.

CNT-proBNP Rapid Test Kit (FIA), köpek serum ve plazma örneklerinde cNT-proBNP konsantrasyonunu ölçerek veteriner hekimlerin köpeklerde kalp hastalığını teşhis etmesine ve tedaviyi takip etmesine yardımcı olur. Veteriner İmmünofloresan Analizörümüz ile kullanım için uygundur.

Sipariş Bilgisi

REF No.Ürün İsimTürNumune TipiKutu Test Adet
VVP12CNT-proBNP Rapid Test Kit (FIA)KöpekS/P10 T

S: Serum, P: Plasma