Buzağı İshali Nedir ve Buzağı İshali Hızlı Test Kiti Nasıl Kullanılır?

Buzağı ishali, dünya genelinde genç buzağıları etkileyen yaygın ve olası ölümcül bir hastalıktır. Sulu veya gevşek dışkılama ile karakterize edilen buzağı ishali dehidrasyona, malnütrisyona ve hatta ölüme neden olabilir. Ciddi ölüm oranları, düşük büyüme oranları ve pahalı tedavilerle ilişkilendirilmesi nedeniyle, buzağı ishali sığır endüstrisi üzerinde de büyük bir ekonomik yük oluşturmaktadır. Bu nedenle, sığır ishalinin nedenleri, belirtileri, önlenmesi ve teşhisi hakkında bilgi sahibi olmak, sığır sağlığı ve büyükbaş hayvan çiftliklerinde ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için çok önemlidir. Antijen tespiti veya antikor tespiti prensibine dayanan buzağı ishali hızlı test kiti, buzağı ishalinin teşhisine yardımcı olmak için tasarlanmış etkili, kullanışlı, uygun fiyatlı ve yüksek doğruluk oranına sahip bir cihazdır. Buzağı ishali, nedenleri, belirtileri, önlenmesi ve Buzağı İshali (Şap) Hızlı Test Kiti ile teşhisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

Buzağı İshali Nedir?

Buzağı ishali, çeşitli bakteriyel, viral ve paraziter etkenlerin neden olabileceği multifaktöriyel bir hastalıktır. Bakteriyel buzağı ishaline sıklıkla Escherichia coli (E. coli), Salmonella ve Clostridium perfringens enfeksiyonları neden olur. Öte yandan, viral buzağı ishaline genellikle bovine coronavirus, rotavirüs ve bovine viral ishal virüsü neden olur. Son olarak, parazitik buzağı ishaline genellikle Cryptosporidium parvum ve Giardia lamblia gibi protozoa ve nematod türleri neden olur. Buzağı ishaline çok çeşitli patojenler neden olabilirken, enfeksiyon riski kötü sanitasyon uygulamaları, kötü kolostrum yönetimi, aşırı kalabalık, yetersiz havalandırma ve yetersiz beslenme ile artar. Bu faktörler buzağının bağışıklık sistemini zayıflatabilir, sürüyü çeşitli enfeksiyon etkenlerine maruz bırakabilir ve bulaş riskini artırabilir. Tüm bu faktörler bir araya gelerek buzağı ishali salgınlarına yol açabilir.

Buzağı İshalinin Belirtileri Nelerdir?

Buzağı ishali semptomlarının kapsamı ve şiddeti konakçı sağlığı, konakçı yaşı ve hastalığa neden olan patojen gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilse de buzağı ishali en sık gevşek veya sulu dışkı, kötü kokulu dışkı, dehidrasyon, uyuşukluk, iştahsızlık, açıklanamayan kilo kaybı, çökük gözler, ağız ve burun kuruluğu gibi belirtilerle kendini gösterir. Buzağı ishali ile ilişkili olası komplikasyonlar arasında şiddetli dehidrasyon, elektrolit dengesizlikleri ve metabolik asidoz yer alır. Dehidrasyon şoka neden olabileceğinden ve enfekte hayvanın ölümüyle sonuçlanabileceğinden, çökük gözler, ağız/burun kuruluğu ve deri turgorunda azalma gibi belirtilere dikkat edilmelidir. Bu belirtileri gözlemlerseniz, bulaşmayı önlemek ve gerekli tedaviyi başlatmak için şüphelenilen hayvanları mümkün olan en kısa sürede test etmeniz önerilir.

Buzağı İshali Nasıl Önlenebilir?

Kötü sanitasyon uygulamaları, kötü kolostrum yönetimi, aşırı kalabalık, kötü havalandırma ve yetersiz beslenme gibi faktörler hem enfeksiyon riskini hem de sürünün buzağı ishaline neden olan çeşitli patojenlere karşı duyarlılığını artırır. Hem buzağılama alanları hem de ekipmanlarla ilgili doğru sanitasyon uygulamaları, yeterli havalandırma, aşırı kalabalığın önlenmesi ve yeterli temiz su temini bu enfeksiyon hastalıklarına yol açan patojenlerin yayılmasını önlemeye yardımcı olacaktır. Ayrıca, yaşamın ilk birkaç saati içinde yeterli kolostrum alımını sağlayan dengeli bir kolostrum yönetimi ve yeterli beslenmenin sağlanması, buzağının bağışıklık sisteminin bu enfeksiyonlara karşı desteklenmesine yardımcı olacaktır. Son olarak, aşılama programları, buzağı ishaline yaygın olarak yol açan patojenlere karşı önemli düzeyde koruma sağlamaktadır.

Buzağı İshali Hızlı Test Kiti Nasıl Uygulanır?

Lateral akış testi formatıyla kullanıma sunulan buzağı ishali hızlı test kiti, buzağı ishalinin nedeninin belirlenmesine yardımcı olmak için dışkı örneklerinde belirli patojenlere özgü antijenlerin ve/veya antikorların tespit edilmesine yönelik kromatografik bir immünolojik ölçüm cihazıdır. Test prosedürü, temiz bir kaba taze dışkı örneği alınması ile başlar. Numune sıvı formdaysa yeterli hacimde toplanmalıdır. Daha sonra, toplanan numune numune tüpüne aktarılır ve sıvı iyice homojenize olana kadar içindeki çözelti ile karıştırılır. Ardından, strip tüpü veya test kaseti mühürlü paketinden çıkarılır. Cihaz aşağıda gösterildiği gibi bir strip tüpü formundaysa, numune tüpü strip tüpüne yerleştirilir ve cihaz düz bir yüzey üzerinde bekletilir.

Cihaz bir test kaseti formundaysa, işlenmiş numuneden yeterli bir hacim test üzerindeki atanmış kuyucuklara eklenir. Elde edilen sonuçların geçerliliğinden emin olmak için sonuçlar talimatlarda belirtildiği şekilde önerilen süre içinde okunmalıdır. Öngörülen reaksiyon süresinin ardından, test çizgisinin (T) görülmesi belirli bir patojene yönelik antikorların veya antijenlerin varlığına işaret ederken, kontrol çizgisinin (C) görülmesi testin doğru çalıştığını göstermektedir. Test çizgisinin (T) varlığına bakılmaksızın, öngörülen reaksiyon süresinden sonra kontrol çizgisi (C) görülmüyorsa sonuçlar geçersiz kabul edilir. Bu durumda, prosedür yeni bir test kiti ile tekrarlanmalıdır.