Leishmania + Anaplasma + Ehrlichia + Heartworm Combo Hızlı Test Kiti Nasıl Kullanılır?

Düzenli sağlık kontrolleri ve aşılar önemli düzeyde koruma sağlasa da evcil hayvanlarımız bakteriler, virüsler ve parazitler gibi çeşitli patojenlerin neden olduğu çok çeşitli bulaşıcı hastalıklara karşı duyarlıdır. Leishmaniasis, anaplazmosis, ehrlichiosis ve köpek kalp kurdu, köpek sağlığını etkileyen en yaygın ve önemli enfeksiyonlar arasındadır. Bu enfeksiyonların semptomları diğer birçok enfeksiyon ve durumla benzerlik gösterebileceğinden, yapılan testler bu enfeksiyonların teşhisinde önemli avantajlar sunmaktadır. LSH Ab + ANA Ab + EHR Ab + CHW Ag Hızlı Kombo Test Kitimiz gibi hızlı kromatografik immünoassayler, bu enfeksiyonların tespiti için hızlı, kullanışlı ve yüksek doğrulukta seçeneklerdir. Bu enfeksiyonlar ve Leishmania + Anaplasma + Ehrlichia + Heartworm Combo Hızlı Test Kiti ile nasıl tespit edildikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

Leishmania (LSH) nedir?

Köpeklerde leishmaniasis, yaygın bir protozoan parazit olan Leishmania infantum’un neden olduğu, yaşamsal tehlike arz eden multisistemik bir hastalıktır. Başlıca bulaşma yolu enfekte kum sineklerinin ısırıklarıdır. Bulaşı sonrasında konağın bağışıklık sistemi tepki göstererek semptomların gelişmesini uzun yıllar boyunca engelleyebilir. Leishmaniasis belirtileri ortaya çıktığında enfekte köpekte deri lezyonları, kilo kaybı, uyuşukluk, göz anormallikleri, burun kanaması, kusma, melena, burun kanaması, ishal veya kolit görülebilir. Bu semptomlar birkaç aydan birkaç yıla kadar sürebilir.  Leishmaniasis Avrupa, Afrika, Asya, Güney ve Orta Amerika’daki yaklaşık 90 ülkedeki köpek popülasyonlarında endemik olarak görülmektedir. Mevcut tedavilerin hastalığın yeniden ortaya çıkmasını önlemede yetersiz kaldığı kanıtlandığından, leishmania hayvan ve toplum sağlığına karşı önemli bir sorun teşkil etmektedir. Aşılama ve insektisitler yoluyla enfeksiyonun önlenmesi şu anda hastalığa karşı en etkili stratejidir.

Anaplazma (ANA) Nedir?

Anaplazmoz, Anaplasma phagocytophilum ve Anaplasma platys bakterilerinin neden olduğu keneler yoluyla bulaşan bir enfeksiyondur. Anaplazmanın en yaygın formu olan nötrofilik köpek anaplazmozu, birincil olarak siyah bacaklı kenelerin ısırmasıyla yayılan akut ateşli bir hastalıktır. Trombositotropik anaplazmoz ise Anaplasma platys’ten kaynaklanır ve daha çok kahverengi köpek keneleri tarafından yayılır. Bu iki tür konakçıda farklı hücreleri hedef aldığından, anaplazmozun belirti ve semptomları enfeksiyona neden olan bakterinin türüne bağlıdır.

Anaplazmozlu köpeklerin önemli bir kısmı hiçbir belirti göstermez. Bununla birlikte, semptomatik vakalarda, nötrofilik köpek anaplazmozu genellikle orta ila şiddetli arasında değişebilen grip benzeri semptomlarla ortaya çıkar. Dikkat edilmesi gereken belirtiler arasında uyuşukluk, ateş, iştah azalması, dehidrasyon, topallık, ateş, titreme, eklem ağrısı, öksürük, kusma, ishal, nefes darlığı, nöbetler, menenjit ve ataksi yer alır. Buna ek olarak, enfeksiyon trombositleri hedef aldığından ve konağın kan pıhtısı oluşturma kapasitesini etkilediğinden, trombositotropik anaplazmoz burun kanaması, diş eti kanaması ve morluklar gibi semptomlarla ortaya çıkabilir.

Anaplazmoz antibiyotik doksisiklin ile etkili bir şekilde tedavi edilebilir. Bununla birlikte, evcil hayvanlarınızı anaplazmoza karşı korumanın en iyi yolu etkin kene kontrolüdür. Ayrtıca, anaplazmozun klinik tablosu genellikle tanımlayıcı olmadığından, benzer belirti ve semptomlara sahip diğer enfeksiyon ve hastalıklardan ayırt edilebilmesi için test yapılması da kritik önem taşımaktadır. Örneğin anaplazmoz, ortak vektörleri ve klinik tabloları nedeniyle sıklıkla Lyme hastalığı ile karıştırılmaktadır.

Ehrlichia (EHR) Nedir?

Ehrlichiosis, Rickettsiae cinsi bakterilerin neden olduğu keneler yoluyla bulaşan bir enfeksiyondur. Bu bakteriler arasında köpekleri etkileyen en yaygın tür Ehrlichia canis’tir (E. canis). Ehrlichia canis (E.canis) çoğunlukla enfekte kahverengi köpek kenelerinin ısırıkları yoluyla bulaşır ve genellikle aşamalı olarak gelişen bir enfeksiyona sebep olur.  Enfeksiyon akut fazı ateş, lenf düğümlerinde şişme, kilo kaybı, kanama bozuklukları ve nörolojik sorunlar gibi semptomlarla ortaya çıkabilir. Enfeksiyonun akut evresi iki ila dört hafta sürebilir. Enfekte köpek bu aşamada enfeksiyonu ortadan kaldırmazsa, enfeksiyon subklinik faza geçer. Enfeksiyonun subklinik evresinde enfekte hayvanlar herhangi bir dış belirti göstermediği için, bu aşamadaki enfeksiyonlar sahipleri tarafından fark edilmeyebilir. Bununla birlikte, eğer enfekte olmuş köpeğin bağışıklık sistemi bakterileri bu aşamada da yok edemezse, enfeksiyon klinik ehrlichiosis’e ilerleyebilir ve anemi, kanama atakları, topallık, göz sorunları, nörolojik sorunlar ve şişmiş uzuvlar gibi çok çeşitli semptomlarla ortaya çıkabilir. Bu noktada enfeksiyon kemik iliğinin iflasıyla sonuçlanabilir ve enfekte hayvanın ölümüne yol açabilir.

Köpek Kalp Kurdu (CHW) Nedir?

Köpek kalp kurdu, kan yoluyla taşınan Dirofilaria immitis parazitinin neden olduğu ciddi bir hastalıktır. Bir sivrisinek enfekte bir köpeği, kediyi veya vahşi hayvanı ısırdığında mikrofilarya alır. Bu organizmalar 10 ila 14 gün içinde olgunlaşarak enfektif aşamaya geçer. Enfekte sivrisinek enfeksiyona duyarlı başka bir hayvanı ısırırsa, enfektif larvalar kan dolaşımına salınır. Kan dolaşımı yoluyla kalbe, pulmoner artere ve komşu kan damarlarına giden parazitler 6 ila 7 aylık bir süre içinde erişkin hale gelir, çiftleşir ve mikrofilarya üretir.

Enfeksiyon, erken evreler boyunca gözlenebilir hiçbir belirtiye neden olmayabilir. Bununla birlikte, enfeksiyon ilerledikçe, enfekte hayvan hafif sürekli öksürük, egzersize isteksizlik, orta dereceli aktiviteyi takiben yorgunluk, iştahsızlık ve kilo kaybı ile kendini gösterebilir. Tıbbi müdahale yapılmadığı takdirde, enfekte hayvan batın bölgesindeki aşırı sıvı nedeniyle şişmiş bir karınla ortaya çıkabilir. Bu aşamada enfeksiyon kalp yetmezliğine veya kalp içinde ani kan akışı tıkanıklıklarıyla tanımlanan caval sendromuna da neden olabilir. Caval sendromu aniden gelişir ve nefes darlığı, soluk diş etleri ve koyu, kanlı veya kahve renkli idrar gibi semptomlara sebep olabilir.

LSH Ab + ANA Ab + EHR Ab + CHW Ag Kombo Hızlı Test Kiti Nasıl Kullanılır?

LSH Ab + ANA Ab + EHR Ab + CHW Ag Combo Hızlı Test Kiti, köpek tam kan, serum veya plazma örneklerinde köpek kalp kurdu (CHW) antijenlerinin yanı sıra Leishmania infantum, Anaplasma spp. ve Ehrlichia canis’e karşı antikorların in vitro kalitatif tespiti için tasarlanmış hızlı bir kromatik immünoassaydir. Yanal akış testi formatında olan kit, test edilen numunede bulunabilecek antijenler ve antikorlarla etkileşime giren çeşitli antijen ve antikor setleri içerir. Sıvı, kapiler akış yoluyla test yüzeyi boyunca taşınırken, bu partiküller Leishmania infantum antikorlarına, Anaplasma spp. antikorlarına, Ehrlichia canis antikorlarına ve köpek kalp kurdu antijenlerine bağlanıp bunları yakalayarak testin sonunda renkli çizgilerin ortaya çıkmasına neden olur.

Serum, plazma veya tam kan örneğinin talimatlara uygun şekilde toplanmasının ardından, yeterli miktarda örnek tüpten kitte bulunan tampon çözeltilere aktarılır. Toplanan numune çözeltilerle karıştırıldıktan sonra, test edilecek her bir patojen için kuyucuklara birkaç damla sıvı eklenir. Test edilen numune belirli bir patojen için pozitifse, kılavuzda belirtilen reaksiyon süresi içinde test çizgisi (T) ve kontrol çizgisi (C) görünür. Test negatifse, belirtilen sürenin sonunda sadece kontrol çizgisi (C) mevcuttur. Test çizgisinin (T) varlığına bakılmaksızın, kontrol çizgisinin (C) yokluğu geçersiz bir sonucu gösterir. Bu durumda, prosedür yeni bir kit ile tekrarlanmalıdır.